Si quieres que publiquemos tu foto envianosla a:  irratia@crepuskuloirratia.com